Banc Africà de Desenvolupament - Ampliació de la Seu Central

Abidjan, Côte d'Ivoire
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Visualització © MSA+A
Architects
MSA+A
Localització
Abidjan, Côte d'Ivoire
Preu
Ocult
Pisos
5-20 pisos

El solar en forta pendent proposat per donar cabuda a l'expansió de la seu del BAD està situat en una zona consolidada de la ciutat d'Abidjan, davant de la torre que acull la seu actual del banc i al costat de la Gran Mesquita.

Sobre una base comuna dedicada a aparcament, que refà l’horitzontalitat en el nivell superior del terreny, se situen els edificis d'oficines i serveis, alineats amb els dos fronts laterals de la parcel•la. Entre els dos, s’encaixa el centre de conferències, vinculat al lobby general de l'edifici.

L'edifici d'oficines es desenvolupa en un cos prismàtic que ocupa tot el front del solar que mira cap a la Gran Mesquita.  Es proposa un edifici de catorze plantes i 18,60 m de fondària, dimensió que permet una ventilació transversal eficient i un òptim nivell d'il•luminació natural. En el front oposat del sòcol, l’edifici de serveis es desenvolupa en un volum exteriorment simple, però amb una gran complexitat interna que respon a la diversitat de funcions que acull. En les seves sis plantes es distribueixen els diferents serveis –àrea de restauració, agència de viatges, correus, reprografia, agències bancàries, escola bressol, centre mèdic, area de fitness i sales de pregària–, així com els espais de vinculació entre el conjunt d'edificis que constitueixen la nova extensió que es projecta i l’actual seu del BAD. La sala de conferències ocupa l'espai central entre els dos edificis alts. El seu espai d'accés comunica i relaciona totes les peces del conjunt, alhora que facilita l'ús independent de cada espai i articula les circulacions d'usuaris i visitants amb els seus corresponents controls de seguretat i accés. El projecte preveu que tingui una capacitat de 1.200 persones, modulada i divisible en sales de diversa capacitat.

En el seu conjunt el projecte s’ajusta a una malla quadrangular homogènia de 1,60 m de costat , que compatibilitza dimensionalment les distribucions funcionals dels diferents pisos, alhora que racionalitza el disseny de l'estructura i la modulació de les façanes. Aquestes alternen massissos i obertures d'un semi-mòdul d'amplada, de manera que s'aconsegueix una proporció d’obertures adient a l'alta intensitat lluminosa del lloc. Alguns d'aquests massissos verticals, amb acabat exterior de composite d'alumini, se singularitzen des del nivell de contacte amb el carrer transformant-se en els «troncs» principals d'un brise-soleil arborescent que estén un sistema de «branques» encreuades a tota l’alçada dels edificis, referència iconogràfics als boscos com a element identificador del país i a la fusta com a sector fonamental de la seva economia.

Des del punt de vista climàtic, l'edifici procura l'optimització dels recursos passius disponibles, com el disseny d’una envolvent tèrmicament eficient, la ventilació natural per a la refrigeració nocturna automatitzada de l'edifici, recuperadors entàlpics per a la refrigeració natural a través de l’acumulació subterrània d'aigua de pluja, i il•luminació natural dels llocs de treball per reduir el consum de llum artificial.

Projectes relacionats

 • Eissporthalle Davos
  Walter Bieler AG
 • Casa Malussi
  Iseppi AG
 • Werks- und Bürogebäude Theurl
  ATP architekten ingenieure
 • Lounge by Topgolf [Shanghai]
  hcreates interior design
 • Mini Cuppa
  hcreates interior design

Revista

Altres projectes per MSA+A

Aeroport Regional d'Olsztyn-Masuria
Olsztyn, Poland
Illa Autosuficient Cristóbal de Moura
Barcelona
Torre Nova Diagonal
Barcelona
Conjunt de 459 Habitatges Protegits i Edifici d'Oficines UA13
Barcelona
Edifici d'Habitatges Socials per a Joves, Encuny 7
Barcelona