Un despatx madrileny signa un visionari catalitzador urbà en West Palm Beach

Andrea Pala
29. de novembre 2018
Banyan Hub. Cortesía: Ecosistema Urbano

El concurs Shore to Core va néixer com a resultat de la recerca del Van Alen Institute sobre l'impacte de l'espai públic en la resiliència i benestar dels habitants. La ciutat de West Palm Beach va ser triada com a cas d'estudi sobre el qual debatre la manera de crear ciutats més sanes, vibrants, intel·ligents, flexibles i receptives.

El passat 22 d'octubre la comissió de West Palm Beach ha aprovat oficialment l'avantprojecte, així que Ecosistema Urbano continuarà desenvolupant la seva proposta en els propers mesos, dedicant particular atenció al desenvolupament de l'edifici Banyam Hub.

Banyan Hub. Disseny bioclimàtic de l'edifici Cortesia: Ecosistema Urbano

El Banyam Hub és segurament la part més important de la proposta. Es tracta d'un edifici visionari que anirà transformant el Banyam Garage, un edifici d'aparcament dels anys 70 situat al centre de la ciutat. La idea és crear un edifici hibrido i flexible, amb un àmplia gamma de programes, capaç d'influenciar positivament la manera de viure al centre de West Palm Beach.

El nou edifici albergarà un gran espai públic distribuït sobre tres nivells: una plaça flexible i permeable a nivell de carrer; una plaça coberta a l'aire lliure en un nivell intermedi; una plaça en la terrassa amb vista panoràmica sobre l'entorn natural de la llacuna. Aquests tres espais estaran connectats mitjançant un pati verd central, la funció bioclimàtica passiva de la qual ajudarà a regular la temperatura i la ventilació, reduint l'impacte ambiental i els costos de gestió de l'estructura. La proposta destaca pel seu disseny sostenible que preveu diferents dispositius climàtics actius i passius. A més del pati verd central, la façana actuarà com un dels principals sistema de condicionament climàtic de l'edifici.

Banyan Hub. Pati verd central. Cortesia: Ecosistema Urbano

La part superior del bloc serà reservada als habitatges, organitzats en un sistema modular que combina unitats de diferents magnituds, des de 46 a 140 m2. La funció principal d'aparcament no serà eliminada, vista la importància de gestionar l'estacionament al centre de West Palm Beach. Per aquest motiu, el nombre de places existent serà garantit gràcies a un aparcament robotitzat, que permetrà ocupar menys espai i situar els cotxes en el cor de l'edifici. Els 4 nivells de l'aparcament seran imperceptibles des de l'exterior, al estar envoltats per activitats comercials i el recorregut públic.

Banyan Hub. Terrassa. Cortesia: Ecosistema Urbano
Banyan Hub. Pista exterior. Cortesia: Ecosistema Urbano

Altres articles d'aquesta categoria