Fotografia © 2gv
Fotografia © 2gv

Adecuació topográfica i enjardinament d'una parcel·la en pendent

 Torna enrere a la llista de projectes
Adreça
calle major de rectores 28, 08017 Barcelona
Any
2011

El projecte contempla les actuacions relatives a l'explanació, anivellament i contenció de la parcel·la lliure d'edificació.

La creació d'unes plataformes horitzontals, talussos i una sèrie de murs de contenció fan possible el gaudi de la parcel·la i la seva posterior enjardinament.

Es creen un total de quatre plataformes horitzontals, allà on la topografia sigui més favorable per a aquesta actuació. La major d'aquestes plataformes conté una piscina. Les tres restants es construeixen principalment a la zona més alta de la parcel·la, per a permetre les vistes per sobre de l'alçada de l'edificació principal.La connexions entre aquestes plataformes es realitza mitjançant un camí escalonat esplanat seguint el pendent natural del terreny.

Altres projectes per 2gv sensibilidad patrimonial

Diseño de Restaurante en Centro Comercial Las Arenas, Barcelona
Barcelona
Nova residencia Luz del Moncayo en Malón
Zaragoza
Hotel Arrey-Alella
Alella
Hotel Agroturisme Artà
Artà, Mallorca
Restauración de la Iglesia Virgen Del Rio en Tarazona, Zaragoza
Zaragoza