Altres projectes per Flores & Prats

Sala Beckett / International Theatre and Drama Centre
Barcelona
111 Building
Terrassa, Barcelona
Cultural Centre Casal Balaguer
Palma de Mallorca