© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès
© Toni Gironès

Garatge, jardí, terrassa, piscina i accessos a vivenda entre mitgeres

 Torna enrere a la llista de projectes
Localització
08017 Barcelona
Any
2006

Un estret carrer a l’eixample...
Un programa complementari a la vivenda: accés a través de garatge, vestuaris, piscina i terrassa... Una intenció: a partir del buit d’interior d’illa, un jardí s’obre a la ciutat...
A les dues plantes (baixa/garatge+pis/terrassa), ha prioritzat la disposició en continuïtat dels diferents programes, així com la alternança i relació entre ells en els diferents períodes de l’any. D’aquesta manera, el garatge intenta optimitzar al màxim el seu espai aconseguint una capacitat i mobilitat òptima per a dos vehicles. L’accés a la terrassa es situa al fons de la parcel•la potenciant, amb la llum natural, una certa continuïtat entre el carrer i l’espai jardí. Una ventilació natural creuada i una certa transparència condicionen la formalització de la façana. Construïda en sec amb una estructura principal d’acer corrugat (Æ 25mm.) les diferents densitats la defineixen prensant la fusta tractada en una malla corrugada (150x300mm. Æ 10mm.).
La disposició de la terrassa del primer pis allibera al màxim un espai d’ús plurifuncional en continuïtat amb la vivenda. La piscina climatitzada i la vegetació es situen al fons, sota la mitgera principal, aconseguint la màxima profunditat. El límit d’acer i fusta doblega en forma de pèrgola, es recull l’espai... i un petit balcó permet la relació puntual amb el carrer, on un vianant s’apropa a un canyís d’una antiga riera més que a un edifici de la ciutat.

Altres projectes per Estudi D'Arquitectura Toni Gironès

Descobriment de tres forns industrials romans
Vilassar de Dalt, Barcelona
Exposició / acció “Vers un nou equilibri natural” a La Pedrera
Barcelona
Parc arqueològic de les restes de l’antiga IESSO romana S. I A.C.
Guissona, Lleida
Museu del Medio Ambiente i el Clima de Lleida
Lleida
80 (40+40) habitatges de protecció oficial
Salou, Tarragona