Facultat de Lletres

Girona

Coneixement – Cada projecte és una experiència de coneixement que ens permet aprofundir en els camps treballats (museus, escoles, habitatges...) i obrir-nos a nous plantejaments d’acord amb els reptes de la contemporaneïtat. Qualitat – L’obra respon a una exigència de qualitat global: de la manera de treballar als materials constructius; de l’assumpció del programa del client a les propostes formals; de control pressupostari a la sostenibilitat ambiental. Eficiència – L’optimització dels recursos, terminis i costos són a la base del treball d’un equip multidisciplinari al servei de l’encàrrec del client. Arquitectes, enginyers, museògrafs, paisatgistes, aparelladors... tots treballem per un objectiu comú. Innovació – La realitat canviant ens obliga sovint a trobar solucions innovadores per a cada nou repte constructiu o de planejament. Responsabilitat – El compromís amb el client i amb l’entorn natural i social, ens obliga a treballar amb un elevat sentit de la responsabilitat a l’hora de donar viabilitat a cada projecte. La finalitat del projecte i l’usuari són el centre de les nostres propostes. Singularitat – No hi ha repetició de fórmules: cada projecte demana que ens adaptem a exigències noves i a trobar respostes adequades i a mida. Singularitzem cada encàrrec i el dotem del seu caràcter únic. Control – La recerca de les solucions òptimes sempre va acompanyada d’un control pressupostari rigorós, on la viabilitat no solament es reflecteix en la delimitació dels costos sinó també en la conservació i manteniment de futur. Comunicació – El diàleg continu i la coordinació permanent són de vital importància pel desenvolupament d’objectius precisos i la seva conceptualització adequada, així com per la gestió responsable dels processos de planificació i construcció. Experiència – Un centenar llarg d’obres de nova planta i una àmplia experiència en l’àmbit de la restauració i la rehabilitació avalen la nostra trajectòria. Reconeixement – Nombrosos projectes, obres construïdes i intervencions en el patrimoni urbà han estat guardonats amb premis i han estat difosos en publicacions i exposicions, locals i de caràcter internacional. 

Contactar amb aquesta oficina

Categoria
  • Architects
Localització
Barcelona
Treballadors
5
Lloc web
www.santivives.com
Fundat
1998