Habitar Barcelona

L’exposició presenta les diferents etapes d’un cicle històric que recorre les polítiques d’habitatge al llarg del segle passat. S’inicia amb l’arribada massiva d’immigrants a Barcelona i les primeres promocions d’habitatges protegits, i acaba a finals del segle amb la crisi de 19 97. 

La dinàmica que aquests processos imprimeixen a la ciutat impulsa les reivindicacions del moviment veïnal, amb la demanda de millora urbana en els barris. Es tracta d’un cicle caracteritzat pel canvi d’orientació en la tinença de l’habitatge, de lloguer abans de la guerra civil, amb episodis crítics com la vaga de lloguers de 1931, a la difusió de l’adquisició en propietat en les dècades del desa-rrollo i la crisi del final de segle, que va marcar l’entrada en un nou cicle dins del qual encara avui ens trobem immersos.

Quando
1 July to 31 December 2022
Onde
MUHBA, Museo de Historia de Barcelona
Plaza del Rei
08002 Barcelona
Organizador
MUHBA
Link
Más informaciones

Revista