Grup escolar. Formació professional ‘IES Garrotxa’

Olot (Girona)
Architects
Santi Vives Arquitectura
Localització
Olot (Girona)
Any
2009

L'objecte és la reforma i ampliació de d'Institut d'Ensenyament Secundari La Garrotxa mitjançant la construcció d'un edifici de tallers i aules per cicles formatius i un pavelló esportiu. La proposta contempla l'enderroc inicial i, en algun cas, el trasllat dels tallers, les edificacions prefabricades i els hivernacles originals per facilitar la construcció i organització del conjunt.

S'ha realitzat la construcció d'un edifici de dos plantes transversal a la disposició dels pavellons originals, que organitza un nou eix d'accessos i circulacions que estructura tot el conjunt. D'aquesta manera es resolen tots els problemes d'accessibilitat i connexions entre les edificacions. En aquest eix s'ubiquen  principalment aules tècniques, aules polivalents, departaments i serveis comuns.

Recolzats sobre aquest nou eix vertebrador s'han edificat un total de 6 tallers especialitzats i es preveu la construcció d'un pavelló d'esports. Sobre la façana nord del cos lineal es disposen tots els tallers d'una planta, d'alçades variables, que s'organitzen definint, entre ells, una trama de patis que proporcionen il•luminació i ventilació natural.

Proper al nou accés i íntimament vinculat al jardí, s'ha situat el nou servei de cuina, bar y menjador. Aquesta disposició, propera també a l'accés del futur gimnàs i vestuaris, permet la seva utilització alternativa fora de l'horari escolar.

El programa d'ESO de 4/3 línies es distribueix integrament en els edificis existents. Per aquest motiu es procedeix a la reforma integral dels pavellons u la recolmatació de la trama i el programa a partir d'uns de nous.  La unió d'aquestes edificacions està prevista mitjançant la nova construcció d'un nou sistema de porxos.

El sistema constructiu de l'edifici es planteja a partir d'una dicotomia entre les dos plantes que composen els volums edificats. D'aquesta manera, en la planta baixa trobem, en forma de sòcol, una estructura de formigó armat i forjat de prellosa. La planta pis es composa d'una estructura d'acer i coberta de xapa metàl•lica amb aïllament tèrmic i acústic.

S'opta per embolicar l'edifici mitjançant tancament d'U-glass amb ànima d'aïllament tèrmic, combinat amb fusteries d'alumini amb trencament de pont tèrmic, aportant unes excel•lents condicions lumíniques a l'espai interior. El pla cec es realitza mitjançant blocs de formigó, revestits per la cara exterior amb fusta tractada a l'autoclau tenyida de negre sobre aïllament tèrmic.

Les divisions interiors són de fibra - guix sobre perfils d'acer. Les fusteries interiors són de fusta pintada.

Projectes relacionats

 • Shanghai Suhe MixC World
  KOKAISTUDIOS
 • Welcome to the Stage!
  Kjellander Sjöberg
 • Hovering Kan-Too – Great Bay Area Center Showroom
  Wutopia Lab
 • Stockwell-Rodríguez Residence
  Belmont Freeman Architects
 • Haunsbergstraße | 1. Preis
  Architektinnen Schremmer.Jell ZT GmbH

Revista

Altres projectes per Santi Vives Arquitectura

Casa Ingla
Travesseres (Lleida)
Museu del Vi 'Vinseum'
Vilafranca del Penedès
Habitatges socials ‘Bon Pastor’
Barcelona
Facultat de Lletres
Girona
Museu ‘Frederic Marès’
Barcelona