Zona de parterres que ordenen la circulació.
Fotografia © Lluís Casals
Zona d'estar i zona d'esbarjo de gossos.
Fotografia © Lluís Casals
Parterre i mobiliari urbà.
Fotografia © Lluís Casals
Zona ajardinada de la plaça.
Paviment de peces prefabricades de formigó amb alternança de peces allargades de formigó amb incrustacions d'acer inoxidable per les lletres i de cortén per les onades.
Estructures de malla electrosoldada per a conduir la vegetació que acompanya el recorregut peatonal principal de la plaça.
Planta amb esquema dels parterres de vegetació.

Urbanització de la Plaça Llongueras i Wagner

 Torna enrere a la llista de projectes
Adreça
plaça de wagner 7, 08017 Barcelona
Any
2011
Preu
1 milió - 100 milions
Pisos
Ocult

Nova concepció de l’espai públic sostenible. Primera plaça i pàrquing en el seu subsòl, de grans dimensions a Barcelona (8000m² ) plantejada íntegrament amb il•luminació de leds per minimitzar el cost de manteniment. La proposta estableix un rosari de talussos verds encadenats entre ells que estructuren i enllacen l’espai eliminant desnivells i barreres arquitectòniques. Darrere d’aquests talussos es disposen jocs infantils, rampa de pàrquing, accessos a guals, pipi- can, camins d’accessos i zones recollides d’oci. Els talussos elevats i els tancaments verticals verds de jardineria camuflen la ubicació d’un pàrquing al subsòl.

Altres projectes per Llongueras Clotet Arquitectes

Piscina desbordant a la mar
Port d'Addaia
Centre Hospitalari d'Alta Resolució d'Especialitats
Córdoba
25 habitatges per a joves
barcelona
Dos habitatges bessons
Es Mercadal
Habitatge Unifamiliar a la Costa Brava
La Costa Brava