Joan M. Viader

Architect
Mostrar Biografia

Nascut a Bescanó (Girona) el 1953. Títol d'arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1977). Màster en Arquitectura del Paisatge per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1985). Arquitecte municipal de l'Oficina de Rehabilitació del Centre Històric de Girona (1984-85). Tutor de projectes de fi de carrera a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) des de l'any acadèmic 2002/03.

Josep Fuses

Architect
Mostrar Biografia

Nascut a Barcelona (1954). Títol d'arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1977). Ampliació d'estudis a Roma (1980) i a l'Architectural Association de Londres (1984-85). Professor d'Art Contemporani a la Universitat de Girona des de l'any acadèmic 1996/97 i de Gestió del Patrimoni (any 2001). Professor de projectes d'arquitectura a la Universitat de Girona des de l'any 2005 i coordinador dels estudis d'arquitectura.