“Pensem els projectes a partir de l’experiència diària de les persones, identificant els llindars d’ús en relació a l’entorn immediat, fomentant l’intercanvi i desdibuixant els límits entre els diferents espais de relació.

Al projectar, intentem entendre de la manera més objectiva possible el lloc i les seves condicions, interpretant l’arquitectura com un suport perquè l’usuari interaccioni amb el medi i pugui adaptar-lo a les seves necessitats.

Treballem amb els materials atenent a les seves propietats físiques, a les seves condicions d’ús i a les funcions per a les que han estat projectats.”
Estudi D'Arquitectura Toni Gironès
Avenida república argentina, 6-5a planta
08023 Barcelona
Catalunya
Telèfon +34 932172516
Owner
Toni Gironès i Saderra
Empleats
10-12
Fundat
1992
especialització
Architecture
Landscape Architecture
Public Spaces
Urban Renewal
Installations + Art + LandArt
Renovation
Temporary Architecture