Compromís amb el medi ambient
“El respecte pel medi ambient, com a valor que hem d’administrar, s’ha convertit en un consens social. L’arquitectura ha de buscar alternatives que proporcionin una relació més estimulant amb la natura i una aplicació més honesta dels recursos naturals per tal que puguin donar-nos pautes objectives per a abordar el planejament i la tecnologia de la construcció des d’una apreciació contemporània”.
 
Abordar el projecte des d’un coneixement dels mecanismes globals en l’edificació i el planejament. La interlocució d’equips pluridisciplinaris en el desenvolupament del projecte. La industrialització dels processos constructius com a via d’augment de qualitat i de confort i disminució de costos. Noves formes en l’arquitectura com a sediment de les aspiracions de l’entorn i no tant de l’expressió individual.
picharchitects
Pich - Aguilara
C/Ávila, 138, 4r
08018 Barcelona
Catalunya
Telèfon +34 93 301 64 57
Fax +34 93 412 52 23
Empleats
20
Fundat
1986
especialització
Architecture
Urban Planning
Areas of expertise
Consulting
Research