Manifesto

Catalunya compta amb una llarga tradició d’innovació i talent arquitectònics. Amb el suport del Departament de Cultura a la plataforma Catalan-Architects pretenem recollir tant les tendències contemporànies com la tradició que fan tan singular l’arquitectura catalana. Estem segurs que professionals d’arreu del món podran copsar la diversitat dels professionals catalans treballant en diversos sectors i en molts països diferents. La majoria dels perfils d’estudis mostren clarament per què la tradició arquitectònica catalana és única: una particular combinació de competència tècnica i geni creador, l’arquitecte com a artesà meticulós i artista inspirat alhora. La Generalitat de Catalunya treballa per la promoció dels nostres arquitectes i la nostra singular tradició mitjançant la construcció I el disseny urbà del passat, del present i, el més important, del futur.


Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
Govern de Catalunya
 

Office Profile videos

   
archikubik   Arriola & Fiol   Batlle | Roig Architects
 
   
BCQ arquitectura barcelona   d'aura   Miralles/Tagliabue - EMBT
 
   
ERV Arquitectes   Flores & Prats   Gina
 
   
Jornet Llop Pastor Arquitectes   PINEARQ   PMMT
 
   
Ramón Sanabria   RCR Arquitectes   Ruisánchez Arquitectes