Sistemes flexibles
MAIO és un estudi d’arquitectura que treballa amb sistemes flexibles on conceptes com variació, efímer o ad hoc, permeten materialitzar posicions teòriques. MAIO està format per Maria Charneco, Alfredo Lérida, Guillermo López i Anna Puigjaner, arquitectes que combinen l’activitat professional amb activitats acadèmiques, d'investigació i editorials.