Jordi Miralles
Fotografia
Xiprer 49
08041 Barcelona
Catalunya
Telèfon +34 934 20 98 25