Relations
El despatx realitza una arquitectura de gestos clars, sense ambigüitats, en què la força i la poesia de les obres rau en la cerca de solucions essencials capaces d'expressar la intemporalitat arcaica de les construccions tradicionals sense renunciar a la contemporaneïtat. Arquitectura integrada en la naturalesa, nuclis urbans o ciutats, que de manera delicada i poètica expressa l'essència del concepte i la condició d'estar en el lloc. Arquitectura que es basa en l'expressivitat de l'estructura i dels materials entesos com a elements fonamentals de la configuració arquitectònica.
Owners
Jordi Hidalgo Tané
Daniela Hartmann
Empleats
4
Fundat
1996
especialització
Architecture
Interior Design
Landscape Architecture
Public Spaces
Renovation
Installations + Art
Renovation